4. Návštěva neziskové organizace Člověk v tísni na adrese: Mahenova 494/3, Praha 5. Pan Kučera Václav seznámil členy Komise etnické s projekty (nové i stávající), které Člověk v tísní organizuje, a nebo se na jejich realizaci podílí.

04/09/2014
Zasedání konané dne 21. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 v roce 2013 – Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha ll

04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...

5. Různé

04/09/2014
Zasedání konané dne 21. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/5/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 16. zasedání FV, Schválení programu 17. zasedání FV

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov; na základě zrealizovaného nabídkového řízení

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/2/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení nájemci NP

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/3/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

2. Odpis pohledávek za nájemci NP do 100 tis. Kč

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014 – OMA

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/4/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

3. Žádost o provedení stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání v přízemí nemovitosti Štefánikova 250/6, Praha 5

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Přehled rozpočtových opatření

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/5/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

4. Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 10/0/OOA/NP/13 ze dne 17.06.2013 na pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2014

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/6/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

5. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – na základě zrealizovaného nabídkového řízení

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Zrušení usnesení RMČ z důvodu odstoupení vybraného žadatele

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 973, k. ú. Jinonice u ulice Peroutkova, Praha 5

03/09/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.

03/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 18/1/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

4. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD (Pro úplnost je návrh zadání opětovně přiložen k pozvánce.)

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace Policie ČR o nehodovosti v prostoru ul. Plzeňská, Radlická, Kartouzská (oblast řešena dopravní studií – viz zápis z KoD č. 7), projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě