11. Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, nájemcem prostor sloužících podnikání umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k.ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/11/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Záměry pronájmů volných garáží v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

12. Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 – Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/12/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5, Jiří Miška, žádost o snížení nájemného

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 10. zasedání KoD v roce 2014

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní)

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikova – informace o stanovisku Odboru dopravy

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Rekonstrukce tramvajové trati Na Zlíchově – informace o stanovisku Odboru dopravy

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Různé – nebyly předloženy žádné příspěvky

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 14. zasedání MK

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Schválení zápisu 15. zasedání Mediální komise

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Schválení programu 16. zasedání

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Pětka pro vás 9/2014

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Kalendář akcí – TVP5, foto

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Volební speciál

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

8. Různé

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 13. zasedání MK

10/09/2014
Zasedání konané dne 22. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Různé

04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...

1. Návštěva dětského tábora v Ledči nad Sázavou, který byl organizován ZŠ Kořenského s finančním přispěním ÚMČ Praha 5.

04/09/2014
Zasedání konané dne 19. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě