1. Schválení zápisu 17. a 18. zasedání FV, Schválení programu 19. zasedání FV

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Žádosti o uzavření splátkové dohody

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

5. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/5/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

6. Přehled rozpočtových opatření

18/09/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 19/6/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

13. Žádost Blanky Janíčkové o pronájem dvou tříd v západní polovině budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, za účelem provozování jógového centra

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/13/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Záměr pronájmu volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 v k. ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 9. zasedání Komise etnické dne 11.09. 2014

15/09/2014
Zasedání konané dne 11. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Provedení rekolaudace bývalého bytu správce na nebytové prostory s využitím jako ordinace – Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 8. zasedání Komise etnické ze dne 21.08. 2014

15/09/2014
Zasedání konané dne 11. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Cenová mapa a vzor nájemní smlouvy na reklamní zařízení umístěné nad nebytovými prostory ve vlastnictví MČ Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Schválení zápisu 7. zasedání Komise etnické ze dne 19.08. 2014

15/09/2014
Zasedání konané dne 11. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Dohoda o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 v Obchodním centru Nový Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Návštěva Maďarského kulturního institutu (MKI) na adrese: Rytířská 25-27, Praha 1. Pan ředitel Doc. PhDr. Róbert Kiss Szemán představil členům Komise etnické aktivity a činnosti, které jsou MKI realizovány.

15/09/2014
Zasedání konané dne 11. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Podání výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Různé

15/09/2014
Zasedání konané dne 11. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/5/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

9. Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi RS Development s.r.o. a Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s. na části pozemku parc.č. 1161/1, k.ú. Košíře

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/9/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

10. Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Pro rodinu, o.p.s., IČ 28414756, nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k.ú. Košíře

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/10/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě