1. Revokace usnesení 14/2/2012 – Žádost o prodej pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1678
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/1/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
10. Žádost o vrácení zálohy na koupi bytové jednotky
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/10/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
2. Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú, Košíře – ZŠ Weberova
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/2/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
11. U Malvazinky 14, čp. 146, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/11/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
1. Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 536/1, k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/1/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
12. U Malvazinky 16, čp. 147, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/12/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
2. SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/1 o výměře 27 476 m2 v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/2/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
13. U Malvazinky 18, čp. 148, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/13/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
3. Žádosti o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j. a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/3/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
14. U Malvazinky 24, čp. 150, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/14/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby – “Dostavba areálu Ital Auto s.r.o. -2.etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 – Motol”
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/4/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
15. U Malvazinky 26, čp. 151, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/15/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
5. Záměr prodeje b.j. 653/2 v domě-dvojbloku č.p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k.ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/5/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
16. Žádost SVM MHMP o stanovisko k novému záměru využití pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/16/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
6. SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2, oba v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/6/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
17. Záměr prodeje b.j. 164/3 v domě č.p. 164 Mahenova 2, k.ú. Košíře, oprávněnému nájemci
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/17/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
7. Revokace usnesení KMaP č. 14/11/2012 z 13.9.2012 – Změna způsobu prodeje domu Svornosti 1497/1
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/7/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
18. SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 1385/1, parc.č. 1385/2 a parc.č. 1385/5, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/18/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
8. Záměr prodeje pozemků č.parc. 363 a 364 v k.ú. Smíchov – vlastníkům bytů v domě Hořejší nábřeží
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/8/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
9. SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1753/7 k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné
23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/9/2012 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě