1. ajlsd
25/06/2014
Zasedání konané dne 31. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Představení projektu
25/06/2014
Zasedání konané dne 31. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Schválení zápisu 25. zasedání FV, Schválení programu 26. zasedání FV
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/3/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
4. Převod finančních prostředků z rezervy do fondu rezerv a rozvoje
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
5. Přehled rozpočtových opatřeních
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/6/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
1. Prezentace o.s. Naděje
17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 23.1.2013
17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Informace odboru bytů a privatizace
17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Vyhlášení grantů na rok 2013
17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Žádost o pronájem obecního bytu
17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Projekt Singltrek
17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Termíny zasedání sociální a zdravotní komise RMČ na I. pololetí 2014
17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
5. Různé
17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Program 1. zasedání Komise sportu.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Návrh na vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Projednání žádosti o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě