Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče)