Zápisy z jednání Komise kulturní, památkové péče a regenerace