Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením)