1. Schválení zápisu z 3. zasedání KKaOP
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Schválení programu 4. zasedání KKaOP
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Buďánka
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
4. Bertramka
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Složení dotačních komisí pro oblast kultury a obnovy památek
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Spolupořadatelství – hodnocení žádostí FEBIOFEST 2017 a Mime Prague z.s.
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
7. Čínský pavilon
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
8. Prezentace návrhů na tisk historických brožur jednotlivých částí území MČ Praha 5 – Jinonice a Butovice
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/8/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
9. Mapa Prahy 5 v papírové podobě pro občany a turisty MČ Praha 5
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/9/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
10. Diskuze, různé
15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/10/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě