1. Zápis z 18. zasedání KKaOP

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Program 19. zasedání KKaOP

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Koncert O. Havelky na udílení čestných občanství 11.02. 18:00 – Švandovo divadlo – udílení čestného občanství za rok 2017

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Deska Karpelesovy (termín odhalení), ostatní informace

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Návrhy na složení dotačních komisí (kultura, památky)

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Nominace Víta Olmera na udělení čestného občanství MČ Praha 5 za rok 2017 – doplnění schváleného seznamu

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Diskuze, různé

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/7/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

8. Rozpočet na rok 2018, bilance účtu za rok 2017, plánované finanční dary a ostatní ekonomické záležitosti v oblasti kultury a

30/11/2017
Zasedání konané dne 29. 11. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 19/8/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě