1. Zápis z 5. zasedání KKaOP
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Americké jaro – jazzový festival v roce 2018
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Program 6. zasedání KKaOP
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Projekty 100 let architektury a Hravá architektura
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Spolupořadatelství romského festivalu Khamoro
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
7. Diskuze, různé
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
4. Informace o Kulturním centru Prahy 5
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/4/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Spolupořadatelství – dar pro Divadlo bratří Formanů
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/5/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Projekty Czech architekture week a Hravý architekt
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/6/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
7. Naučná stezka ke 100 letům republiky
19/04/2018
Zasedání konané dne 21. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/7/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu ze 4. zasedání KKaOP
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Program 5. zasedání KKaOP
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Finanční dary ve formě spolupořadatelství – smlouvy
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
4. Buďánka – architektonická soutěž na dostavbu památkové vesnické osady
19/04/2018
Zasedání konané dne 7. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu z 3. zasedání KKaoP
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Program 4. zasedání KKaOP
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Winternitzova vila – p. David Cysař
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
4. Portheimka – rekonstrukce
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Čínský pavilon
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Diskuze, různé
15/03/2018
Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě