1. Schválení programu 12. zasedání Komise IT
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení zápisu 11. zasedání Komise IT
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení ověřovatele zápisu
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. Schválení termínů KIT do konce roku 2016 + termínů KIT v 1.pol. roku 2017
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Proxio
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/5/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Katalog IT služeb MČ Praha 5
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/6/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...
7. Strategie ICT
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/7/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...
8. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/8/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...
9. Různé
20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/9/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě