1. Schválení zápisu 15. Zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu 1. Zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. Prezentace – dotační tituly
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Hlasovací systém – sumarizace bodů – pověření pro zpracování VŘ
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Příprava technické dokumentace nového webu
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. Kontrolní den (KD) MČ Praha 5se společností Dator3
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
8. Schválení žádosti o IPV6 – trvalý rozsah
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
9. Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě