1. Schválení programu 12. zasedání FV Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 12. zasedání FV

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/5/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

2. Schválení zápisu 4. zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Přehled rozpočtových opatření

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

6. Různé

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/3/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

4. Haladova zahrada a svah – činnost Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/4/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Úprava koryta a dna Dalajského potoka u “Plácku” v Hlubočepích

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/5/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

6. Parčík u autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Žádost o prominutí příslušenství

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

7. Informace – Návrh Metropolitního plánu, připomínky k návrhu MP http://plan.iprpraha.cz/cz/metropolitni-plan

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/7/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

8. Různé

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/8/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

1. Schválení programu 6. mimořádného zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

2. Schválení ověřovatele zápisu 6. mimořádného zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě