1. Schválení zápisu 8. zasedání EK ze dne 3. 10. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 9. zasedání EK dne 7. 11. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Představení činnosti obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha působící v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Praha, Mgr. Vanda Černohorská
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
4. Představení činnosti občanského sdružení Slovo 21, které se zaměřuje na zlepšení postavení Romů v české společnosti a dlouhodobě realizuje romské projekty, Martina Horváthová
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Informace OSK o programech vycházejících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 zaměřené na etnické skupiny a národnostní menšiny, Bc. Igor Surmaj
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
6. Různé
19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě