6. Různé
19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 6. zasedání etnické komise
19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/2/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Předání informací z krajského úřadu práce Praha, týkající se zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací, Jana Přibová
19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 8. zasedání EK dne 3. 10. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Různé
19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Schválení zápisu 5. zasedání EK dne 6.6. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Informace ředitele Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2, Mgr. Jakuba Štědroně, který bude informovat o spolupráci DNM s ÚMČ Praha 5.
19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/3/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
6. Různé
19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Představení činnosti Dublinského střediska, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Jan Slavík
19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Schválení zápisu 1. zasedání EK ze dne 10.1. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 6. zasedání EK 11.7.2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
4. informace zastupitele ÚMČ Prahy 5 Karla Novotného o služební cestě konané do Holandska na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”;
19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/4/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
7. Předání informací od Bc. Surmaje, poradce pro Romy a národnostní menšiny (festival KHAMORO, informace z poradního sboru MHMP)
19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/7/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
4. Představení činnosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie – kpt. PhDr. David Lisztvan, styčný důstojník pro menšiny
19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 2. zasedání EK 14.2. 2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Informace o projektu MiStra – Mgr. Kosařová
19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. informace Bc. Igora Surmaje, poradce pro etnika ÚMČ Praha 5
19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/5/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Schválení zápisu 3. zasedání EK ze dne 21.3.2013
19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Představení o.s. Romea – Ján Čonka
19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Informace o projektech a programech pro národnostní menšiny pořádaných KC Prádelna
19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě