5. Prodej části pozemku parc. č. 2714 v k. ú. Smíchov

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Zóny placeného stání

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Komunikace Na Pomezí

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Rekonstrukce tram trati Nádražní – Na Zlíchově

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

10. Různé

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 07. zasedání KD RMČ Praha 5

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 06. zasedání KD RMČ Praha 5

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Zástavba 4 řadových rodinných domů, ověřovací studie

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem Radlické radiály včetně úprav prostoru MÚK Řeporyjská

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Rezidenční komplex Zlatý lihovar, upravené studie

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Záměr přestavby bývalé trafostanice, studie

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Prodej části pozemku parc. č. 2714 v k. ú. Smíchov

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Zóny placeného stání

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

10. Oznámení o zahájení územního řízení – “Obytné domy Werichova Praha”

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 06. zasedání KD RMČ Praha 5

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

15/09/2016
Zasedání konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Statut KD RMČ Praha 5

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Různé

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě