4. Projekt Smíchov CITY

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 03. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Studie propojení ulice Výmolovy s ulicí Kutvirtovou v k. ú. Radlice

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Provoz v ulici Ke Klimentce u Baďánek

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 08. zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 01. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 02. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Volba ověřovatele zápisu

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Organizace zasedání Komise dopravní RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Městská zahrada a naučně výukové centrum Barrandov

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Dům EMA – Barrandov, DUR

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 01. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 07. zasedání KD RMČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Rekonstrukce tram trati Nádražní – Na Zlíchově

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v roce 2016-2017

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Petice za zachování bezplatného parkování na Barrandově

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Oznámení o zahájení územního řízení – “Obytné domy Werichova Praha”

17/10/2016
Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě