4. Bytový dům Plzeňská 794/86, Praha 5 v k. ú. Košíře

20/02/2017
Zasedání konané dne 15. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Barrandov Kaskády F, G, H, I v k. ú. Hlubočepy

20/02/2017
Zasedání konané dne 15. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Dopravní opatření

20/02/2017
Zasedání konané dne 15. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 01. zasedání KD RMČ Praha 5

26/01/2017
Zasedání konané dne 18. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 09. zasedání KD RMČ Praha 5

26/01/2017
Zasedání konané dne 18. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

26/01/2017
Zasedání konané dne 18. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Zpráva o činnosti KD RMČ Praha 5 za 1. a 2. pololetí roku 2016

26/01/2017
Zasedání konané dne 18. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Oprava stanice metra Jinonice

26/01/2017
Zasedání konané dne 18. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 09. zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 08. zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 03. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Volba ověřovatele zápisu

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2017

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 – 2017

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. V Úvalu, Praha 5 – Úpravy komunikace v úseku Kudrnova – Zahradníčkova

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Cyklotrasa A1 – Moulíkova – Kořenského

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Problematika parkovaní v okolí ZŠ

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

10. Různé

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatele zápisu

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Informace starosty MČ Praha 5 o lince autobusu č. 123

14/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě