8. Parkování v ulici Kvapilova

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/8/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

9. Výstup z cykloskupiny

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/9/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

10. Různé

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/10/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 06. zasedání KD RMČ Praha 5

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Oprava komunikace Lumiérů

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 2. polovině roku 2017

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Záměr vybudovat chodník na pozemku parc. č. 2039/, 1023/2 s napojením na pozemek parc. č. 1022/4 v k. ú. Košíře

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 03. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

09/06/2017
Zasedání konané dne 7. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 3/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

09/06/2017
Zasedání konané dne 7. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 3/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

09/06/2017
Zasedání konané dne 7. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 3/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Koncepční studie Vítězná – Újezd – most Legií

09/06/2017
Zasedání konané dne 7. 6. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 3/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Situace v ulici Ke Klimentce – opatření pro zlepšení dopravní bezpečnosti

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Chybějící přístřešky u autobusových a tramvajových zastávek na území MČ Praha 5

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Různé

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 05. zasedání KD RMČ Praha 5

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 04. zasedání KD RMČ Praha 5

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

24/05/2017
Zasedání konané dne 17. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 01. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

29/03/2017
Zasedání konané dne 22. 3. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě