9. Rozpočet na rok 2018

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/9/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 09. zasedání KD RMČ Praha 5

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 08. zasedání KD RMČ Praha 5

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Umístění stacionárních radarů měření rychlosti s poskytováním statistických údajů

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Dopravní řešení v ulici Slivenecká, Praha 5

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Výsledky analýzy dat o pohybu cyklistů

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 08. zasedání KD RMČ Praha 5

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 07. zasedání KD RMČ Praha 5

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Návrh na zřízení parkovacích míst v ulici Radlická v křižovatce s nájezdem do ulice Dobříšské

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Zviditelnění sportoviště osazením cedulí IS 24c (Komunální cíl)

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Různé

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Zpráva o činnosti Komise dopravní RMČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2017

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Studie proveditelnosti – Vytvoření cyklistického spojení Barrandov Zlíchov

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Různé

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 07. zasedání KD RMČ Praha 5

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 06. zasedání KD RMČ Praha 5

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

7. Zklidnění ulice Radlická

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/7/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě