6. Různé

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 2. zasedání KoD v roce 2014

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 1. zasedání KoD v roce 2014

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 2. zasedání KoD v roce 2014

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Stanovisko ZŠ Radlická k návthu dopravního režimu v ulici Nad Laurovou

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Stanovisko ZŠ Podbělohorská k návrhu dopravního režimu v ul. Nad Klamovkou

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace o možnosti uplatnění připomínek ke změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Různé

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 15. zasedání KoD v roce 2013

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 1. zasedání KoD v roce 2014

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Dopravní značení u ZŠ Podbělohorská

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Dopravní situace v ul. Nad Laurovou

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace o vývoji řešení žádosti MČ P5 – vyhrazený jízdní pruh v ul. Radlické

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Dopravní situace v ul. Drtinova (výstup z komise školské)

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Petice občanů z oblasti Šmukýřka – Cibulka

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Změny PID ve vedení Pražské integrované dopravy – materiál ROPID

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Různé

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

15/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě