4. Koncepce výstavby kolektorové sítě na území hl. m. Prahy; přizván projektant ing. Sochůrek

13/05/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Architektonická studie Smíchov, Plzeňská

13/05/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Připomínky občanů k návrhu změny dopravního režimu v ul. Pod Klamovkou (u ZŠ Podbělohorská)

13/05/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Řešení dopravní situace křižovatce ul. Za Ženskými domovy x Stroupežnického

13/05/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé – nebyly předloženy žádné příspěvky

13/05/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Změna dopravního režimu a stavebně-technického řešení v ul. Mošnova

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Zlepšení dopravních a bezpečnostních poměrů v křižovatce Radlická x Ostrovského – informace z ODA MHMP

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Zóna placeného stání na území MČ P5 – informace Bc. Pokorného (OSP Ú MČ P5)

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Návrh dopravních opatření po zprovoznění části MO – tunelu Blanka

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Návrh na doplnění dopravního opatření u ZŠ Podbělohorská

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Dopravní opatření v ul. Nad Zlíchovem

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

9. Informace o změně stavebně technického řešení přechodu pro chodce v ul. Na Hřebenkách

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/9/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

10. Dopravní opatření v ul. Hlubočepská – Obytná zóna

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/10/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

11. Různé

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/11/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 3. zasedání KoD v roce 2014

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 4. zasedání KoD v roce 2014

29/04/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 3. zasedání KoD v roce 2014

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Dopravní problematika – viadukt Nad Zlíchovem

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Změna dopravního režimu a stavebně-technického řešení v ul. Mošnova

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Zlepšení dopravních a bezpečnostních poměrů v křižovatce Radlická x Ostrovského

24/03/2014
Zasedání konané dne 12. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě