6. Různé – nebyly předloženy žádné příspěvky

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD (Pro úplnost je návrh zadání opětovně přiložen k pozvánce.)

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace Policie ČR o nehodovosti v prostoru ul. Plzeňská, Radlická, Kartouzská (oblast řešena dopravní studií – viz zápis z KoD č. 7), projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Informace o nařízení hl. m. Prahy – zóny placeného stání, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Žádost občana – odstranění přístřešku z autobusové zastávky PID linka č. 123 a 167 (Kavalírka), projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé – předložen návrh dopravního režimu v ul. Výhledová, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 8. zasedání KoD v roce 2014

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – úpravy na komunikaci ul. Lumiérů, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Žádost občana – odstranění přístřešku z autobusové zastávky PID linka č. 123 (Kavalírka)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé – předložen návrh dopravního režimu v ul. Výhledová

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 7. zasedání KoD v roce 2014

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 8. zasedání KoD v roce 2014

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – úpravy na komunikaci ul. Lumiérů

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka, projednání bodu přesunutého z minulé KoD (Pro úplnost je návrh zadání opětovně přiložen k pozvánce.)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace Policie ČR o nehodovosti v prostoru ul. Plzeňská, Radlická, Kartouzská (oblast řešena dopravní studií – viz zápis z KoD č. 7)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Informace o nařízení hl. m. Prahy – zóny placeného stání

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

9. Petice občanů, ul. Nad Zlíchovem

16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/9/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

10. Návrh na zlepšení propustnosti vozidel – křižovatka Radlická x Ostrovského

16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/10/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

11. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka

16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/11/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě