3. Volba ověřovatele zápisu

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 02. zasedání KD RMČ Praha 5

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 01. zasedání KD RMČ Praha 5

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Statut KD RMČ Praha 5

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Schválení termínu 03. zasedání KD RMČ Praha 5

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. “Plavební komora Praha – Staré Město”

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Různé

31/05/2016
Zasedání konané dne 25. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Rekonstrukce tramvajové trati Na Zlíchově; informace o stanovisku Odboru dopravy, projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Různé : 1) žádost občanů o zjednosměrnění ul. Na pláni, 2) informace o současném stavu přípravy akce vedoucí ke zvýraznění přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 10. zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Schválení programu 11. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Připomínky občana; Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní), projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikova; informace o stanovisku Odboru dopravy, projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 10. zasedání KoD v roce 2014

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní)

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikova – informace o stanovisku Odboru dopravy

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Rekonstrukce tramvajové trati Na Zlíchově – informace o stanovisku Odboru dopravy

11/09/2014
Zasedání konané dne 10. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě