1. Schválení programu 05. zasedání KD RMČ Praha 5

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 04. zasedání KD RMČ Praha 5

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 04. zasedání KD RMČ Praha 5

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 03. zasedání KD RMČ Praha 5

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Volba ověřovatele zápisu

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Radlická radiála

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Možnost řešení kongescí vznikající na území MČ Praha 5 v souvislosti s provozem tunelového komplexu Blanka

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

25/07/2016
Zasedání konané dne 13. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatel zápisu

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Statut KD RMČ Praha 5

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2016

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Oprava ulice Lumiérů

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Různé

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 01. zasedání KD RMČ Praha 5

12/07/2016
Zasedání konané dne 11. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 2. polovině roku 2016

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ulicích Högerova a Voskovcova

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Různé

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 03. zasedání KD RMČ Praha 5

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 02. zasedání KD RMČ Praha 5

16/06/2016
Zasedání konané dne 8. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě