1. Schválení programu 03. zasedání KD RMČ Praha 5

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

12. Různé

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/12/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu ze 02. zasedání KD RMČ Praha 5 ze dne 09.02.2018

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/3/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Cyklokoordinace v křižovatce Vítězná – Karmelitská – Újezd

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Barrandovská estakáda a okolí

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/5/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Územní rozhodnutí na novou plavební komoru u Dětského ostrova

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/6/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

7. Lávka na Barrandově

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/7/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

8. Dopravní situace na křižovatce ulic Ostrovského a Radlická

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/8/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

9. Parkování v ulicích Pod Kesnerkou, Kutvirtova a Na Konvářce

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/9/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

10. Zvýšení bezpečnosti v ul. Holečkova

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/10/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

11. Autovraky na území MČ Praha 5

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/11/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě