9. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3916/3 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/9/2017...

3. Č.p 1299 Na Neklance č.o. 30 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017...

4. Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc.č. 1805/2 k.ú. Smíchov od spoluvlastnice

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017...

9. Č.p. 1722 Ostrovského č.o. 14 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/9/2017...

4. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 4839/10, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017...

4. Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů čp 316 Štefánikova 8

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017...

5. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2039/1 v k.ú. Košíře od vlastníka sousedních nemovitých věcí

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/5/2017...

20. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1975/9, k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/20/2017...

8. Č.p. 250 Štefánikova č.o. 6 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/8/2017...

3. Aktualizace stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017...

8. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/8/2017...

10. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 942/118 k.ú. Hlubočepy vlastníkům jednotek v přilehlých domech č.p. 812 a 813 k.ú. Hlubočepy, ul. Brichtova

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/10/2017...

4. Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017...

5. Žádost o prodej id. 1/5 pozemku parc.č. 1192 k.ú. Košíře od spoluvlastníka a vlastníka sousedních nemovitých věcí

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017...

10. č.p. 33 Ostrovského 2 – prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/10/2017...

5. Nabídka na odkoupení id. 325/450 pozemku parc.č. 4688/9 k.ú. Smíchov od spoluvlastníků

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017...

5. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/5/2017...

6. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1712/3 k.ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/6/2017...

21. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/21/2017...

9. Č.p. 526 Zborovská č.o. 44 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/9/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě