1. Zóny placeného stání
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/1/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
2. Koncepční studie Vítězná – Újezd – most Legií
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/2/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
3. Dopravní opatření
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/3/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
4. Přepravní průzkum tramvajové sítě v roce 2016
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/4/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
1. Schválení programu 03. zasedání KD RMČ Praha 5
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/1/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
2. Schválení zápisu z 02. zasedání KD RMČ Praha 5
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/2/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
3. Volba ověřovatele zápisu
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/3/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
4. Studie Motolské údolí, 1. etapa – Plzeňská Vrchlického
15/03/2017
  Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/4/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka...
5. Křižovatka Plzeňská – Musílkova – U Zámečnice
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/5/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...
6. Polyfunkční dům Na Knížecí
15/03/2017
Zasedání konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/6/2017 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě