1. Schválení zápisu z 5. zasedání KoD v roce 2014
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
12. Různé – nebyly předloženy žádné příspěvky
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/12/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 6.zasedání KoD v roce 2014
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
3. Schválení programu 7.zasedání KoD
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
4. Architektonická a dopravní studie Smíchov (Plzeňská x Radlická x Kartouzská)
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
5. Informace o požadovaných údajích týkajících se organizace PID po zprovoznění stanice metra trasy A “Nemocnice Motol”
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
6. Sdělení vlastníka pozemku k úpravám ul. Mošnova
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
7. Žádost občanů – stavební zábor v ul. Výhledová
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
8. Žádost občana – parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
9. Petice občanů, ul. Nad Zlíchovem
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/9/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
10. Návrh na zlepšení propustnosti vozidel – křižovatka Radlická x Ostrovského
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/10/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...
11. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka
16/07/2014
Zasedání konané dne 9. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/11/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě