8. Obnovení pěší komunikace mezi ulicemi U Nikolajky a Nad Mrázovkou

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

9. Rozpočet na rok 2018

12/09/2017
Zasedání konané dne 8. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/9/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Program na 09. zasedání Komise dopravní konané 08.09.2017

01/09/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení programu 08. zasedání KD RMČ Praha 5

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 07. zasedání KD RMČ Praha 5

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Návrh na zřízení parkovacích míst v ulici Radlická v křižovatce s nájezdem do ulice Dobříšské

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Zviditelnění sportoviště osazením cedulí IS 24c (Komunální cíl)

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

6. Různé

21/08/2017
Zasedání konané dne 11. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Program na 08. zasedání Komise dopravní konané 11.08.2017

07/08/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

6. Různé

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

1. Schválení programu 07. zasedání KD RMČ Praha 5

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 06. zasedání KD RMČ Praha 5

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

4. Zpráva o činnosti Komise dopravní RMČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2017

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

5. Studie proveditelnosti – Vytvoření cyklistického spojení Barrandov Zlíchov

17/07/2017
Zasedání konané dne 14. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Program na 07. zasedání Komise dopravní konané 14.07.2017

14/07/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení programu 06. zasedání KD RMČ Praha 5

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

2. Schválení zápisu z 05. zasedání KD RMČ Praha 5

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

3. Volba ověřovatele zápisu

14/07/2017
Zasedání konané dne 21. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě