Program 9. zasedání VŽP 4. 9. 2018 – společné zasedání VŽP, VÚR a KD
04/09/2018
Program na 8. zasedání Komise dopravní konané 04.09.2018
30/08/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 6. zasedání Komise dopravní konané 14.09.2018
06/07/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 5. zasedání Komise dopravní konané 26.06.2018
23/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 04. zasedání Komise dopravní konané 08.06.2018
04/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 02. zasedání Komise dopravní konané 11.05.2018
09/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 01. mimořádné zasedání Komise dopravní konané 13.04.2018
23/04/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
Program na 04. zasedání Komise dopravní konané 13.04.2018
12/04/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…
4. Cyklokoordinace v křižovatce Vítězná – Karmelitská – Újezd
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
5. Barrandovská estakáda a okolí
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/5/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
6. Územní rozhodnutí na novou plavební komoru u Dětského ostrova
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/6/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
7. Lávka na Barrandově
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/7/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
8. Dopravní situace na křižovatce ulic Ostrovského a Radlická
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/8/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
9. Parkování v ulicích Pod Kesnerkou, Kutvirtova a Na Konvářce
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/9/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
10. Zvýšení bezpečnosti v ul. Holečkova
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/10/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
11. Autovraky na území MČ Praha 5
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/11/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
1. Schválení programu 03. zasedání KD RMČ Praha 5
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
12. Různé
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/12/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
2. Schválení zápisu ze 02. zasedání KD RMČ Praha 5 ze dne 09.02.2018
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...
3. Volba ověřovatele zápisu
20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/3/2018 Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě