1. Schválení programu 01. zasedání KDS RMČ Praha 5

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

12. Různé

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/12/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5 v roce 2015

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Změna usnesení v bodě 3. programu “ÚS Smíchov – okolí smíchovského nádraží”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Volba ověřovatele zápisu

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Nové termíny zasedání KDS RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2016

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Statut KDS RMČ Praha 5

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Zpráva o činnosti KDS za 2. pololetí roku 2015

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Kontrolní prohlídka objektu Štefánikova 4 a 5/59, Praha 5

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

9. “Střešní nástavba 6 bytových jednotek”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

10. “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

11. BD Radlická 664/26

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/11/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě