1. Schválení programu 01. zasedání KDS RMČ Praha 5
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
12. Různé
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/12/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5 v roce 2015
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Změna usnesení v bodě 3. programu “ÚS Smíchov – okolí smíchovského nádraží”
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Volba ověřovatele zápisu
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
5. Nové termíny zasedání KDS RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2016
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
6. Statut KDS RMČ Praha 5
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
7. Zpráva o činnosti KDS za 2. pololetí roku 2015
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
8. Kontrolní prohlídka objektu Štefánikova 4 a 5/59, Praha 5
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
9. “Střešní nástavba 6 bytových jednotek”
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
10. “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
11. BD Radlická 664/26
27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/11/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě