1. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
11. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/11/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 5. zasedání Komise bytové
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
12. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/12/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání Komise bytové
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
13. Využití volného opraveného bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/13/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
14. Různé
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/14/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o pronájem sklepa
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Žádost o přechod nájmu bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
8. Žádost o změnu jména nájemce
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
9. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
10. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě