1. Různé
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
10. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 4. zasedání Komise bytové
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Komise bytové
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bytové
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
8. Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
9. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě