1. Návrh programu 19. zasedání Komise bytové

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 19. zasedání Komise bytové

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 18. zasedání Komise bytové

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Dohoda o narovnání s nájemcem bytu

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o slevu z nájemného

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

19/12/2017
Zasedání konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 23/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě