1. Návrh programu 16. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 16. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 15. zasedání Komise bytové

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Různé

07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě