1. Návrh programu 15. zasedání Komise bytové

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 15. zasedání Komise bytové

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 14. zasedání Komise bytové

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Různé

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě