1. Návrh programu 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové ze dne 1. 12. 2016

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o prominutí příslušenství

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na poskytnutí slev z nájemného

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě