1. Schválení programu 2. zasedání bytové komise RMČ
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
12. Žádost o odpuštění úhrady za revizní opravy v bytě
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/12/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
2. Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání bytové komise RMČ
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
13. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/13/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
3. Schválení zápisu z 1. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 14.1.2016
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
4. Žádosti o prominutí příslušenství
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč I.
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
8. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
9. Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/9/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
10. Žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a žádost o snížení nájemného
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/10/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...
11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/11/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě