1. Návrh programu 13. zasedání Komise bytové
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
12. Návrh na pronájem 2 bytových jednotek Fakultní nemocnici v Motole, k zajištění stabilizace odborných zdravotnických profesí
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Komise bytové
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
13. Návrh na uzavření dvou smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/13/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 11. zasedání Komise bytové konaného dne 16. 6. 2016
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádosti o udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Řešení bytové otázky nájemců služebních bytů ve školských zařízeních
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
9. Žádost o přechod nájmu bytu
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
10. Žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě