1. Schválení zápisu zasedání FV z 9.12.2014, Schválení programu 1. zasedání FV
22/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
2. Zásady pro odpuštění poplatků z prodlení z nájmu bytů
22/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní...
6. Rozhodnutí odboru dopravy a Policie ČR ve věci návrhu nové organizace dopravy v ul. Na Pláni.
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/6/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
7. Rekonstrukce tramvajové trati v ul. Na Zlíchově
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/7/2015 Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ...
8. Žádost o zamezení nežádoucího vjezdu vozidel na Trnkovo nám.
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/8/2015 Předkladatel: Milatová Bohdana, DiS., členka zastupitelstva...
9. Různé.
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/9/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty...
1. Schválení programu 1. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Jmenování ověřovatele zápisu 1. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Schválení zápisu z 1. jednání Výboru dopravy v roce 2014, konaného dne 12.12.2014
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Úprava dopravního uspořádání komunikace Na Konvářce (v prostoru před řadovými garážemi).
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
5. Návrh na zklidnění komunikační sítě na nám. 14.října a Arbesově nám. (požadavek ZŠ Kořenského).
20/01/2015
Zasedání konané dne 14. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Schválení programu 2. zasedání Sociálního výboru ZMČ Praha 5
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
2. Schválení zápisu 1. zasedání Sociálního výboru ZMČ Praha 5 dne 8.12.2014
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
3. Statut a plán činnosti Sociálního výboru ZMČ Praha 5
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
4. Pověření CSOP, p. o. k výkonu sociálních služeb
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
5. Vyhlášení grantů v oblasti sociální a volnočasových aktivit „Podaná ruka“ 2015
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
6. Představení sociálního projektu Opravárna
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/6/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
7. Různé
19/01/2015
Zasedání konané dne 12. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/7/2015 Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva...
Pozvánka na 2. zasedání Komise IT konané dne 22. 1. 2015
16/01/2015
Pro otevření klikněte na přílohu…
Pozvánka na 1. zasedání Komise IT konané dne 18. 12. 2014
16/01/2015
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě