3. 3) Jmenování ověřovatelů zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. Příprava výběrového řízení pro audiovizuální záznam zasedání ZMČ jako náhradu za společnost 7days
31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu 9. zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 4) Zpráva předsedy KIT – Pravidla hlasování per-rollam a elektronický podpis pro zastupitele
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. 1) Schválení programu 7. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. 7) Diskuse k možnostem systému zveřejňování smluv zpracovaných ÚMČ Praha 5 – doporučení.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Informace z kontrolního dne (KD) 5/2015
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Povýšení DB serveru Ginis
31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 4) Prezentace firmy e-websolutions s.r.o.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
8. Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/8/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Jmenování ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 5) Návrh komplexního monitoringu systému ICT ÚMČ
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu
31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení zápisu 6. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. 1) Schválení zápisu 1. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Záložní zdroj napájení hlavní serverové místnosti
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Materiál předložený radním V. Čahojem – Výzva k podání nabídky na “Expertní služby pro zvýšení kvality řízení projektů ICT a čerpání prostředků z EU fondů”
31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 5) Prezentace firmy Vera s.r.o.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení zápisu 12. zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě