1. Schválení programu 15. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 15. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 14. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 25. 8. 2015

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/4/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Žádost o znovupřezkoumání stanoviska RMČ

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Žádost o pronájem jiného obecního bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/7/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

8. Žádost o pronájem obecního bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/8/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

9. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/9/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

10. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/10/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

11. Žádost o zvážení stanoviska týkajícího se vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/11/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě