1. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
10. Žádost o pronájem bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/10/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o přechod nájmu bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o slevu z nájmu bytu z důvodu nevyhovujícího vytápění
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/9/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě