1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádost o přisloučení volné místnosti k bytové jednotce

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o slevu z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě