1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádost o přisloučení volné místnosti k bytové jednotce
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o slevu z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů
03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě