1. Žádost o pronájem obecního bytu
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení Žádost o uzavření splátkové dohody
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Ostatní záležitosti
06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě