12. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru – garáže v nemovitosti Stroupežnického 2324/26, Praha 5
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/12/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Žádost nájemců bytů v objektu Štefánikova 250/6 a 316/8, PRAHA 5 o 60% slevu na pronájem parkovacích stání ve společném vnitrobloku domu.
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Zborovská 526/44, Praha 5
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/13/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Žádost Pavla Hurta, IČ 11253908 a společnosti NATO-PRAHA spol. s r.o., IČ 47117737, nájemců NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu o jeden rok, a to v souladu s ustanovením NS
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Zrušení usnesní RMČ ze dne 9.7.2013 + záměr pronájmu volného NP – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
6. Záměr pronájmu volného NP – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na pozemku parc. č. 835/10, k.ú. Jinonice
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
7. Záměr pronájmu volného NP – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce, umístěném na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/7/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
8. Zrušení usnesení RMČ z 1.11.2011 + záměr pronájmu volného NP Zoubkova 5/1203 sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Praha
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/8/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
1. Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Janáčkovo nábřeží 47/475 – Výtvarný spolek Hruška, 138. skautský oddíl, o.s.
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
9. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby trvání nájmu nebytového prostoru na adrese Vítězná 13/531, Praha 5
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/9/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Žádost společnosti BEVI STAV s.r.o., IČ 26437074, nájemce části objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
10. Záměr pronájmu garáží bez č.p. umístěných na dvoře za domem Svornosti 1497/1, Praha 5
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/10/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 – pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – firma MEKONG GROUP, s.r.o.
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
11. Žádost o snížení základního nájemného za pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5
06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Soukromé a firemní mateřské školy.
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Soukromé...
4. Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Kritéria...
1. Schválení zápisu 19. zasedání MK
04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...
3. Informace o dalším postupu při centrálním zadávání veřejných zakázek
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
2. Zápis ze 7. zasedání ŠK.
04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě