5. Témata na zasedání Komise etnické pro rok 2014

17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Termíny zasedání Komise etnické v prvním pololetí 2014

17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Různé

17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/7/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu 10. zasedání Komise etnické dne 5. 12. 2013

17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 9. zasedání Komise etnické ze dne 7. 11. 2013

17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. 1) Kontrola zápisu 10. zasedání KTOVS – SEMINÁŘ

16/12/2013
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 1)...

2. 2) Schválení programu 11. zasedání KTOVS

16/12/2013
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 2)...

3. 3) Informace o akci (panelová diskuse)

16/12/2013
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 3)...

4. 4) Různé – termíny zasedání na I. pololetí 2014

16/12/2013
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 4)...

1. Informace zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. P. Lachnita

16/12/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Zasedání komise TOVS bylo spojeno se seminářem ,,Dobrá práce v transparenci radnic – novela tiskového zákona” v sále zastupitelstva MČ Praha 5.

16/12/2013
Zasedání konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva Zasedání...

2. Informace odboru bytů a privatizace

16/12/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

16/12/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Informace odboru bytů a privatizace

16/12/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Návrh na pronájem uvolněného bytu

16/12/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

13. Termíny zasedání bytové komise RMČ na I. pololetí 2014

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/13/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na pronájem dvou uvolněných bytů

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě