5. Informace PČR a MP o bezpečnosti na území Městské části Praha 5
03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/5/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen...
1. Plán čísla Pětka pro vás
02/01/2014
Zasedání konané dne 20. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...
1. Schválení programu 21. zasedání Mediální komise
02/01/2014
Zasedání konané dne 6. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...
2. Schválení zápisu 20. zasedání Mediální komise
02/01/2014
Zasedání konané dne 6. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...
1. Hodnocení minulého čísla 12/2013
02/01/2014
Zasedání konané dne 6. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Hodnocení...
2. Podněty pro číslo 1_2014
02/01/2014
Zasedání konané dne 6. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...
3. Různé
02/01/2014
Zasedání konané dne 6. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...
1. Návrh programu 12. zasedání komise kulturní
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení zápisu z 11. zasedání komise kulturní v r. 2013
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Termíny konání zasedání komise kulturní v I. pololetí r. 2014
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Informace o konání vánočního koncertu souboru Bach-Collegium Praha v kostele sv. Václava na Smíchově
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Pronájem části objektu Štefánikova 68/12, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ...
5. Informace o vyhlášení grantů v oblasti kultury a obnovy kulturních památek
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Žádost Magdy Jircové, nájemce NP Vrchlického 43/493, Praha 5 o rozšíření nájemní smlouvy v označení nájemce
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
6. Různé (informace ze SHS ČMS, brožura Galerie Portheimka, diskuze o stavu nemovitých kulturních památek Prahy 5)
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
3. Záměr pronájmu NP Svornosti 1/1497, Praha 5
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Záměr pronájmu budovy Drtinova 3215/3a, Praha 5, agentuře AEFE, zastoupené Francouzským lyceem v Praze, jednající Christophem Laborde, ředitelem, na základě pověření
18/12/2013
Zasedání konané dne 3. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ...
3. Oznámení o personální změně v Komisi etnické
17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Rozložení národnostních menšin na území městské části Praha 5
17/12/2013
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě